Διόρθωση σύγκλισης με όψεις ρητίνης σε 1rdv για την κάθε γνάθο