Διόρθωση χασμοδοντίας με lifting δοντιών σε 1 ραντεβού για την κάθε γνάθο